Хайкад Инфотех предоставя възможност за достъп на нашите клиенти до голям брой брошури и техническа информация. За достъп моля пишете ни на:
contact@haycad-infotech.bg като не забравите да обявите Вашия клиентски номер.

 

 

Target_ID - софтуер за извличане на Target ID  на физически сървър


FTP Сървър: server16.host.bg