Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на най-големия концерн за разработка на системни решения за CAD CAM проектиране-фирма Dassault Systémеs. Хайкад Инфотех разпространява  продуктите на Dassault Systémеs за инженерно 3D проектиране, инженерен анализ и управление на данни САТIA, 3DEXPERIENCE и 3D VIA.

 

Дейностите на Хайкад Инфотех обхващат:

 

1. Инсталация и внедряване продуктовите линии САТIA и 3DEXPERIENCE
2. Консултация и целогодишна поддръжка на потребителите
3. Провеждане на редовни инструктажи и обучения