12.04.2016

Хайкад Инфотех търси да назначи Технически директор проектиТехнически директор проекти
Описание и
Изисквания:
Търсим инициативен проектен ръководител за позицията Технически директор проекти
Отговорности:
• Провежда редовни оперативки със служителите на фирмата. Задава задачи съобразно графиците и следи за тяхното изпълнение по отношение на качество и срок;
• Изготвя ежеседмично справки и ежемесечни доклади, касаещи търговската и инженеринговата дейност и прогнозните продажби на софтуер и инженерингови услуги. Информира ръководството на компанията;
• Разработва и прилага методи свързани с оптималното използване на ресурсите на компанията, гарантиращи постигане на търговските цели на компанията при минимални разходи ;
• Мотивира, ръководи и управлява техническия екип на компанията;
• Участва в процеса по изграждане и съхранение на добри взаимоотношения с ключовите за фирмата клиенти и прилага иновативни идеи водещи до нови бизнес възможности
Изисквания:
• Завършено висше техническо (машиностроене сходна специалност) или икономическо образование, но с технически умения в сферата на проектирането на технически системи или производството;
• Доказан опит и интерес в сферата на проектния мениджмънт;
• Дългогодишен опит в управление на технически или търговски екипи;
• Предимство е опит в продажбата на софтуерни лицензи или технически проекти в сферата на машиностроенето;
• Много добър писмен и говорим английски език;
• Шофьорска книжка;
• Много добра компютърна грамотност
Личностни качества:
- Висока степен на мотивация и желание за работа и постигане на поставените цели
- Самодисциплина и добра организираност
- Инициативност и упоритост
- Отлични умения за комуникация и убеждаване
Нашата фирма Ви предлага:
- Работа в една от водещите компании в България в областта на софтуерните технологии за машиностроенето и автомобилостроенето
- Пълно социално осигуряване;
- Oбучениe в чужбина
- Възможност за придобиване на опит във високотехнологична област
- работа в отворена, динамична и екипна среда;
- много добро възнаграждение спрямо постигнати резултати.
- Според възможностите почасова или целодневна работа

При проявен интерес към тази позиция, моля приложете CV и мотивационно писмо.
Ще се свържем само с кандидати, одобрени за интервю