CATIA V5

CATIA е пионера в продуктовата гама на Dassault Systèmes и световно известно решение за развойна дейност и иновации. Няколко хиляди компании в различни индустрии по света вече са избрали възможностите за вируално проектиране с продуктите на CATIA осигурявайки техния реален успех. Решенията на CATIA могат да бъдат конфигурирани по подходящ начин както за колеми компании, така и за фирми от малкия и среден бизнес.

 

Уникалния модел „Product, Process, Resource” и подход към организация на работното пространство, създават условия за екипна работа, стимулират творческите процеси и предването на знания, както и обмен на тримерни модели на продукти и описания на процесите на разработка. Вградена в CATIA възможност за натрупване и повторно използване на знания, спомага за внедряване на най–разширени методи на проектиране и всъщото време позволява крайните потребители да се концентрират в творческия процес на работа. Отворената програмна архитектура на CATIA V5 позволява да се интегрира с повече от 140 специализирани приложения, създадени от независими разработчици за решаване на конкретни задачи.

 

CATIA V5 е стратегическото ядро на концепцията за PLM на Dassault Systemes за създаване на нови продукти чрез тримерно представяне. CATIA V5 създава основа за по–тясна интеграция на експерти, инструменти, методи и ресурси в предприятията.

За да се изполват предимствата на програмите за виртуално проектиране днес са нужни и модерните методи и системи за управление на създаваната конструктивната и технологичната документация. Концепцията и прилежащите системи за управление на конструктивна и технологична документация се наричат Управление на Жизнения Цикъл (Product Life Cycle Management- PLM) се премахват бариерите между различните компании участващи в създаване на нови продукти, повишава се скоростта на обмен на информация и се подобрява взаимодействието между експертите, от които зависи успешното завършване на развойния проект.

 

Следващите статии дават по-широк поглед върху решенията на Dassault Systemes за виртуално проектиране и Управление на Жизнения Цикъл.

3D Opens the Door to the World We Imagine_BG.pdf

CATIA Design Excellence for product succes.pdf