3D TIMES, януари, февруари, март, 2018г., брой 11
» изтегляне на публикацията (2869 KB)

Ефективност и качество в производството

Промоция на CATIA Machining от Хайкад Инфотех и Дасо Систем през 2018г специално за индустриалните предприятия в България.

» изтегляне на публикацията (348 KB)

3D TIMES, октомври ноември декември, 2017г., брой 10
» изтегляне на публикацията (3219 KB)

3D TIMES, юли август септември, 2017г., брой 9
» изтегляне на публикацията (3638 KB)

3D TIMES, април май юни, 2017г., брой 8
» изтегляне на публикацията (2456 KB)

Компютърно моделиране и изследване на работните движения на оператор на шевна машина с CATIA
» изтегляне на публикацията (839 KB)

Платформата 3DEXPERIENCE
» изтегляне на публикацията (957 KB)

3D TIMES, месец юли 2015
» изтегляне на публикацията (3252 KB)

Курсове по Инструментална екипировка
» изтегляне на публикацията (506 KB)

CAD/CAM/CAE решенията на Dassault Systemes и Mentor Graphics повишават иновацията и ефективността
» изтегляне на публикацията (402 KB)

Хайкад Инфотех - инженерно-консултански решения за индустрията
» изтегляне на публикацията (591 KB)

БРОШУРА- ENOVIA
» изтегляне на публикацията (3441 KB)

3D TIMES, месец февруари 2014 г., брой 7
» изтегляне на публикацията (3023 KB)

3D TIMES, месец април 2013 г., брой 5
» изтегляне на публикацията (2112 KB)

3D TIMES, месец януари 2013 г., брой 4
» изтегляне на публикацията (2524 KB)

3D TIMES, месец ноември 2012 г., брой 3
» изтегляне на публикацията (1975 KB)

3D TIMES, месец октомври 2012 г., брой 2
» изтегляне на публикацията (6719 KB)

DELMIA- "Digital Factory"-БРОШУРА
» изтегляне на публикацията (1283 KB)

CATIA for the energy industry-дигитални методи за проектиране, проверка за надеждност и управление на проекти
» изтегляне на публикацията (2562 KB)

3DVIA Composer- Революция в разработката на интерактивна техническа документация
» изтегляне на публикацията (1973 KB)

ENOVIA- Управление на Жизнения Цикъл на Продукта- Product Lifecycle Management
» изтегляне на публикацията (1199 KB)

CATIA Structure design- проектиране на метални конструкции
» изтегляне на публикацията (1585 KB)

CATIA FEM Analysis-якостни симулации и проверка на якостните характеристики на технически продукти
» изтегляне на публикацията (3946 KB)

CATIA Shipbuilding- нов курс в корабостроителната индустрия
» изтегляне на публикацията (2240 KB)

CATIA MACHINING- симулация на производствени процеси за машини с ЦПУ
» изтегляне на публикацията (1942 KB)

СATIA Systems & Installations- проектиране на системи и инсталации за сгради и промишлени обекти
» изтегляне на публикацията (3946 KB)

CFD симулации с FloEFD- Термофлуидни анализи за инженери
» изтегляне на публикацията (2312 KB)

Mеждународен семинар на тема „Модерни методи за проектиране в корабостроенето с CATIA Shipbuilding”.
» изтегляне на публикацията (164 KB)

Гъвкави инженерингови услуги- шанс за развойни звена за коопериране в автомобилната промишленост
» изтегляне на публикацията (2829 KB)

DELMIA- "Digital Factory"-Рационално планиране на производството чрез компютърни 3D симулации
» изтегляне на публикацията (3028 KB)

DELMIA- "Digital Factory"-Рационално планиране на производството чрез компютърни 3D симулации- БРОШУРА
» изтегляне на публикацията (1326 KB)

CATIA Machining- симулация и програмиране на металорежещи машини с ЦПУ
» изтегляне на публикацията (1320 KB)

Гъвкави инженерингови услуги - шанс за развойни звена за коопериране в проекти на автомобилната промишленост
» изтегляне на публикацията (495 KB)

CATIA и ENOVIA- гарант за успех във виртуалното проектиране и управление на развойната документация
» изтегляне на публикацията (413 KB)